WP / PHP / HTML / CSS / JQ / AJAX

About

Bilgin Girgin
22.12.1986
İstanbul
UX / UI Developer

Front end web design &
user interface. Illustrations
design, focus on font and
usability.

Front-end Developer

Front-end ya da client-side geliştirme belli başlı web teknolojilerini kullanarak ziyaretçi tarafında çalışan bir web sitesi oluşturmaktır. Bu geliştirmeleri yapan kişiye de Front-end Developer denir. Zaman geçtikçe web teknolojilerindeki ilerleme ve gelişmeler web tasarımcılığının sınırlarını genişletmiş, daha estetik, modern ve işlevsel arayüzler sunmaya olanak sağlamıştır. Günümüzde özellikle bir internet sitesinin kullanımının hızlı ve kolay olması, kolay gezinilmesi, anlaşılır olması kısaca user friendly ifadesini tam anlamıyla karşılaması için tasarım sürecinin titizlikle işlemesi gerekir. Bu da geliştiricinin gerekli teknolojileri ve tasarım elementlerini kurallara uygun biçimde ve optimum seviyede kullanmasını gerektirir.

Bir web projesinin iyi görünmesi, ziyaretçi tarafında verimli ve hızlı çalışması gibi projeyi geçerli kılan birçok durumu sağlayan kurallardan söz edeceğiz.

HTML Yapısı(Markup)

Sayfa içeriğini oluşturan elementlerin yerleşiminde html etiketlerini kullanırken doğru seçimler yapılmalıdır. Bir elementi göstermek için kullanmaya karar verilen etiket elementin yapısıyla uyumlu olmalıdır. Bir paragraf eklenirken <h1> etiketini kullanıp, daha sonra bu <h1> etiketini <p> etiketine benzeyecek şekilde stillendirmek son derece usulsüz bir yöntem olacaktır.

Etiketlerin yerli yerinde kullanılmasının yanı sıra etiketler arası hiyerarşik yapıya da dikkat etmek gerekir. Örneğin bir sayfa <h1> etiketini bir kez barındırabilir. <h2> ve diğer başlık etiketleri hiyerarşik olarak bunun altındadır ve bunlarda da kullanım sınırı bulunmaktadır. Buradaki kurallar hem sitenin SEO’ya uyumluluk yapısı hem de profesyonel bir arayüz elde etmek adına hayati önem taşır.

Etiketlerin yanlış ve çarpık kullanılmasına rağmen yine düzenli görünen bir web sitesi elde edilebilir. Ancak bu sadece görüntüde öyledir. Bu şekilde kullanım görsel olarak tutarsızlığa sebep olur ve çok sayıda CSS kuralı yazmaya zorlar. Temel prensiplerden biri de mümkün olan az sayıda kod yazmaktır, az kod ve az kural barındıran sayfalar daha hızlı çalışır.